wtorek, 31 maja 2016

JPK - odcinek od razu drugi ....

Pierwszy odcinek dotyczący JPK można śledzić na dowolnym portalu dostawców oprogramowania. Sformułowania: gotowy dla JPK, przygotowanie dla JPK wraz z linkami do schematów i objaśnień Ministerstwa Finansów są wszechobecne w internecie.
(Zobacz też: Jednolity plik kontrolny - zasady tworzenia w programach MADAR)

Umieszczając nieśmiały link do źródeł:
Struktury JPK(Źródło: Departament Kontroli Skarbowej)

zaczynamy od razu od drugiego odcinka - czyli uczymy się tworzenia i używania najprostszego pliku JPK_WB.

Wyciąg bankowy - JPK_WB

Dotyczy operacji bankowych. Czytając między wierszami niektóre opisy - można wyobrazić sobie, że banki przygotują eksport wyciągów w tej właśnie postaci. Co najmniej w przyszłości ;).
Co cieszy - bo w programie Madar 7 już jest przygotowany import (z możliwością poprawy) rzeczonego pliku.

Czytając opis schemy dla pliku JPK_WB widać jego strukturę. Oprócz danych definiujących podmiot, daty, numer rachunku, salda - pojawiają się sekcje wielokrotne (oznaczone:  1 .. ∞) poszczególnych operacji w banku.

Szczegółowe pola w każdej sekcji można zobaczyć w dalszej części opisu. Poglądowo wygenerowany plik JPK_WB z wyciągu zawierającego dwie operacje wygląda następująco:


Kilka uwag

Prezentowane schemy miały kilka niejasności - największą, jak ująć operacje zwiększenia / zmniejszenia środków na rachunku.
Odpowiedzi można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania, w pliku  Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 2.pdf ( 123 KB ).
Najważniejsze dotyczące pliku "Wyciąg bankowy" to:

  1. Czy  dla  rachunków  walutowych  np.  w  EUR,  USD  itd.  należy  prezentować  operacje  tylko w walucie rachunku?  - Tak.
  2. Pola  SaldoPoczatkowe  i  SaldoKoncowe  należy  różnicować  znakami  +/-.  Saldo  dla  posiadacza rachunku  większe  od  zera  (środki  na  rachunku)  ze  znakiem  „+”,  saldo  dla  posiadacza rachunku mniejsze od zera (zobowiązanie posiadacza rachunku wobec banku) ze znakiem „-”.
    W polu Kwota operacji zwiększenie stanu środków na rachunku należy opatrzyć znakiem „+”, zmniejszenie stanu środków na rachunku – znakiem „-”. Pole Saldo operacji jest saldem rachunku po każdej operacji.
  3. POLE  Numer  IBAN  rachunku,  którego  dotyczy  wyciąg  jest  obecnie  jedynym  dopuszczalnym formatem   wypełnienia   pola.   Dla   sytuacji   opisanej   w pytaniu   w następnych   wersjach schematu   zostaną   rozszerzone   możliwości   wprowadzania   innych   formatów.   W   okresie obowiązywania obecnego wariantu schematu organy podatkowe nie będą żądały wyciągu dla rachunków innych niż z formatem IBAN.