piątek, 10 czerwca 2016

JPK Odcinek 3 - wstęp do JPK-VAT

Ciekawą analizę struktur JPK można znaleźć w http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/taxcube/jednolity-plik-kontrolny-analiza-finalnych-wersji-struktur-jpk.html.Skupiając się na ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, na tej podstawie,  - oraz własnych obserwacji - nasuwają się następujące wnioski:
  1. Głównym założeniem Ministerstwa Finansów jest umożliwienie porównania zawartych w plikach JPK-VAT z danymi z deklaracji VAT-7 oraz ich korektami (na chwilę obecną brak jest wzmianek o konieczności uzgadniania plików z deklaracjami VAT-UE czy VAT-27). 
  2. Ministerstwo jednoznacznie wskazało na obowiązek raportowania w pliku wszystkich dowodów dokumentujących operacje podlegające ustawie o VAT. Oznacza to, że w pliku zawarte zostaną nie tylko faktury VAT, ale także (w przypadku sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych) – numery dowodów zbiorczych paragonów, a gdy dokumentuje transakcje notami księgowymi – także noty. 
  3. Zdziwienie budzi fakt pominięcia informacji dotyczącej numeru NIP nabywcy w sekcji dla ewidencji sprzedaży. 
  4. Fakt, że Rejestry VAT są księgą poboczną względem rozliczeń w księdze głównej w systemach ERP, zaś ew. specyficzne dla VAT rozliczenia i uzupełnienia danych często nie mają wpływu na obraz transakcji w księdze głównej - niektóre operacje wykonywane są poza głównym systemem. U jednego z naszych klientów dotyczy to na przykład manualnej korekty zaliczenia VAT z zapłaconych faktur RR.

Co z tego wynika?


Istniejąca w programie opcja syntetyka VAT - zestawienie zbiorcze wszystkich rejestrów, opierające się na tym samym mechanizmie, który generuje deklarację VAT-7 - to dobry wstęp do uzgodnienia deklaracji oraz plików JPK-VAT.
Najlepszym rozwiązaniem dla użytkownika byłoby wprowadzić wszystkie operacje do systemu z takimi informacjami, jakie są wymagane na potrzeby JPK. Oczywiście w nieskomplikowanych firmach - jest to bardzo często stosowane. W przypadkach wyjątkowych ... czas pokaże.

Trochę o strukturze


Pojedynczy dokument ma swoje odzwierciedlenie w następującej postaci:

Sprzedaż:

<SprzedazWiersz  typ="G" >
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<DataSprzedazy>2016-07-01</DataSprzedazy>
<DataWystawienia>2016-07-01</DataWystawienia>
<NrDokumentu>FA 0002</NrDokumentu>
<NazwaNabywcy>xxxxxxx</NazwaNabywcy><AdresNabywcy>xxxxxxx </AdresNabywcy>
<K_10>0,00</K_10><K_11>0,00</K_11><K_12>0,00</K_12><K_13>0,00</K_13><K_14>0,00</K_14><K_15>0,00</K_15><K_16>0,00</K_16><K_17>0,00</K_17><K_18>0,00</K_18><K_19>450,00</K_19><K_20>103,50</K_20><K_21>0,00</K_21><K_22>0,00</K_22><K_23>0,00</K_23><K_24>0,00</K_24><K_25>0,00</K_25><K_26>0,00</K_26><K_27>0,00</K_27><K_28>0,00</K_28><K_29>0,00</K_29><K_30>0,00</K_30><K_31>0,00</K_31><K_32>0,00</K_32><K_33>0,00</K_33><K_34>0,00</K_34><K_35>0,00</K_35><K_36>0,00</K_36><K_37>0,00</K_37><K_38>0,00</K_38>

</SprzedazWiersz>

Zakup:

<ZakupWiersz  typ="G" >
<LpZakupu>1</LpZakupu>
<NazwaWystawcy>xxxxxxx</NazwaWystawcy><AdresWystawcy>xxxxxx  </AdresWystawcy>
<NrIdWystawcy>648-10-07-070</NrIdWystawcy>
<NrFaktury>KSZU888</NrFaktury>
<DataWplywuFaktury>2016-07-10</DataWplywuFaktury>

<K_42>0,00</K_42><K_43>0,00</K_43><K_44>-200,00</K_44><K_45>-46,00</K_45><K_46>0,00</K_46><K_47>0,00</K_47><K_48>0,00</K_48>
</ZakupWiersz>


Jak widać, pola <K_xx> odpowiadają polom w deklaracji VAT-7.
Szczególną uwagę należy zwrócić na pole <DataWplywuFaktury> - do tej pory nie było konieczności rejestrowania jej w systemie, a jedynie kwalifikowania według niej możliwości odliczenia dla potrzeb VAT.